FOX Analytics Equipment OÜ saa täielikult vastutama projektijuhtimise. Tihedas koostöös kliendiga me muudame tõhus ja õigeaegne selle rakendamine arvestades vähendada rahalisi ja ajalisi kulusid ja vastavust teostatavate tööde kvaliteeti.

Pakett projektijuhtimise teenuseid kuulub:

  • planeerimine;
  • organisatsiooni tööd;
  • kontrolli kulusid, ajakava ja kestus tööd;
  • riskide kontrolli;
  • muutuste juhtimine;
  • kvaliteedi kontroll;
  • üürile objekti ekspluatatsiooni.